GRUP SAĞLIK SİGORTASI

saglixsigortaara.jpg

 • SGK ve sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık giderlerini  karşılayan sağlık poliçesidir
 • İşveren tarafından yapılan poliçelerdir.
 • Bireysel poliçelere göre fiyat  avantajı vardır.
 • Minimum 5 kişi olmak zorundadır.
 • İşveren için vergi avantajı vardır.
 • Bağımlı Poliçesi olarak, sigortalıların eş ve çocuklarıda sigortalanabilir.

TEMİNATLAR

 • Yatarak tedavi, Yatarak ve Ayakta tedavi olarak yapılabilir.

Ayakta Tedavi teminatı: Yılda 8 adet muayene, doktorun talebi doğrultusunda labaratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, fizik tedavi giderlerini kapsamaktadır. Bekleme süresi yoktur.

Yatarak Tedavi teminatı: Cerrahi ve dahili yatışları, suni uzuv, evde bakım, tıbbı malzeme, fizik tedavi ve ambulans hizmetlerini kapsamaktadır. Bekleme süresi 3 aydır.

BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Poliçeden faydalanabilmek için, SGK tarafından sağlanan Genel sağlık sigortasının aktif olması gerekmektedir.
 • Hizmet aldığınız özel hastaneye sadece 15 TL devlet katılım payı ödersiniz.
 • Sigorta tarihinden önce teşhisi koyulan, doğuştan yada genetik olan, SGK tarafından yada sigorta şirketi özel şartları gereği karşılanmayan hastalıklar kapsam dışıdır.
 • Kesintisiz 3 yıl bu sigortayı yaptıranlara  gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ömür boyu yenileme garantisi verilmektedir.
 • Sigortalanma yaşı Sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. 18 – 59 yaş arasıdır.
 • Bağımlı poliçesi olarak eş ve çocuklarda teminat altına alınabilir.

saglixsigortaara.jpg


Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.