ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

saglixsigortaara.jpg

  • Sigortalının kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerini karşılayan sağlık poliçesidir.
  • Sigortalının seçimini yapabildiği çok sayıdaki özel sağlık kuruluşunda, limitli yada limitsiz olarak tedavi olma imkanı sağlamaktadır.
  • Ailenizide güvence altına alırken, aynı zamanda prim indirimlerinden faydalanabilirsiniz.
  • Sağlık sigortası primlerinizi verginizden düşebilirsiniz.  

TEMİNATLAR

  • Sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir.
  • Yatarak tedavi, Yatarak ve Ayakta tedavi olarak yapılabilir.
  • Doğum teminatı ve Yurtdışı teminatı eklenebilir.

Ayakta Tedavi teminatı: Muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ilaç, fizik tedavi giderlerini kapsamaktadır. Bekleme süresi yoktur.

Yatarak Tedavi teminatı: Cerrahi ve dahili yatışları, suni uzuv, evde bakım, tıbbı malzeme, fizik tedavi ve ambulans hizmetlerini kapsamaktadır. Bekleme süresi bir yıldır.

Doğum teminatı: Doğum rutin kontrol (muayene,labaratuvar,görüntüleme) ve doğumu karşılamaktadır. Bekleme süresi sigorta şirketine göre değişmektedir.

Yurtdışı teminatı: Yurtdışında yatarak tedavi giderlerini kapsamaktadır. Teminat tutarı sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir.

Ücretsiz ek hizmetler: Sigorta şirketine göre değişiklik göstermektedir. Yılda bir defa checkup, kontrol amaçlı mamografi yada psa hizmetleri bulunmaktadır.

BİLİNMESİ GEREKENLER

  • Sigorta tarihinden önce teşhisi koyulan, doğuştan yada genetik olan ve sigorta şirketi özel şartları gereği karşılanmayan hastalıklar kapsam dışıdır.
  • Kesintisiz 3 yıl bu sigortayı yaptıranlara  gerekli risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ömür boyu yenileme garantisi verilmektedir.
  • Sigortalanma yaşı 18 – 59 yaş arasıdır. 0 – 17 yaş arası ebeveynleri ile sigortalanmaktadır.

saglixsigortaara.jpg


Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.
Özel Sağlık Sigortası hakkında bilgi alabilmeniz için T.C. Kimlik Numarası alanını dolurmanız gerekmektedir.